image banner
Hướng dẫn của UBKT Trung uơng về cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng và cấp cơ sở trong công an nhân dân
Số ký hiệu văn bản 10-HD/UBKTTW
Ngày ban hành 15/02/2020
Ngày hiệu lực 15/02/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn của UBKT Trung uơng về cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng và cấp cơ sở trong công an nhân dân
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Bùi Thị Minh Hoài
Tài liệu đính kèm hd_10_ngay_15022020_cua_ubkttw_ve_co_cau_tc_va_sl_uy_vien_ubkt_cua_du_cap_tren_truc_tiep_tccs_dang_v_20200224050240887880.pdf