image banner
Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số ký hiệu văn bản 55-NQ/TW
Ngày ban hành 12/02/2020
Ngày hiệu lực 11/02/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Phú Trọng
Tài liệu đính kèm nq_55_ngay_11022020_cua_bchtw_ve_dinh_huong_chien_luong_phat_trien_nang_luong_quoc_gia_cua_vn_den_na_20200305015122539530.pdf