image banner
Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Số ký hiệu văn bản 2/CT-UBND
Ngày ban hành 04/03/2020
Ngày hiệu lực 04/03/2020
Trích yếu nội dung Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Phùng Hoan
Tài liệu đính kèm chi_thi_trien_khai_cac_giai_phap_pcdb_gsgc.pdf