image banner
Kết luận của đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 28/TB-UBND
Ngày ban hành 04/03/2020
Ngày hiệu lực 04/03/2020
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh
Hình thức văn bản Kết luận
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Kha
Tài liệu đính kèm 02_tb_ket_luan_ve_viec_kiem_tra_viec_giao_dat_trai_tham_quyen_04_huyen-1-.pdf