image banner
Chỉ thị của UBND tỉnh v/v tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2020
Số ký hiệu văn bản 03/CT-UBND
Ngày ban hành 06/03/2020
Ngày hiệu lực 06/03/2020
Trích yếu nội dung Chỉ thị của UBND tỉnh v/v tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2020
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Phùng Hoan
Tài liệu đính kèm ct_03_ngay_06032020_cua_ubnd_tinh.pdf