image banner
Công văn của UBKT Trung ương v/v xác định trường hợp đại biểu rút khỏi danh sách đại biểu dự đại hội
Số ký hiệu văn bản 5336-CV/UBKTTW
Ngày ban hành 05/03/2020
Ngày hiệu lực 05/03/2020
Trích yếu nội dung Công văn của UBKT Trung ương v/v xác định trường hợp đại biểu rút khỏi danh sách đại biểu dự đại hội
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Bùi Thị Minh Hoài
Tài liệu đính kèm cv_5336_cua_uy_ban_kiem_tra_tw.pdf