image banner
Quy định của Ban Nội chính tỉnh ủy về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, lề lối làm việc và mối quan hệ công tác đối với cán bộ theo dõi địa bàn của Ban Nội chính Tỉnh ủy
Số ký hiệu văn bản 38-QĐ/BNCTU
Ngày ban hành 12/03/2020
Ngày hiệu lực 12/03/2020
Trích yếu nội dung Quy định của Ban Nội chính tỉnh ủy về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, lề lối làm việc và mối quan hệ công tác đối với cán bộ theo dõi địa bàn của Ban Nội chính Tỉnh ủy
Hình thức văn bản Quy định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Lê Quốc Chỉnh
Tài liệu đính kèm qd_38_ngay_12032020_cua_ban_noi_chinh_tu_ve_nhiem_vu-_quyen_han-_trach_nhiem-_le_loi_va_mqh_cong_tac_20200317050045580580.pdf