image banner
QĐ v/v ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Số ký hiệu văn bản 357/QĐ-TTg
Ngày ban hành 10/03/2020
Ngày hiệu lực 10/03/2020
Trích yếu nội dung QĐ v/v ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm qd_357_ngay_10032020_cua_ttcp_ve_ban_hanh_kh_trien_khai_kl_54_cua_bo_chinh_tri_0001_202003191035191110.pdf