image banner
Hướng dẫn việc thực hiện sắp xếp tổ chức Hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã
Số ký hiệu văn bản 167-HD/HNDTW
Ngày ban hành 23/03/2020
Ngày hiệu lực 23/03/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn việc thực hiện sắp xếp tổ chức Hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Thảo Xuân Sùng
Tài liệu đính kèm hd_167_ngay_23032020_cua_hoi_nong_dan_vn_ve_thuc_hien_sap_xep_hoi_o_don_vi_hanh_chinh_cap_huyen_0001_20200331113506873870.pdf