image banner
Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Hội nông dân cấp tỉnh, cấp huyện theo Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Số ký hiệu văn bản 168-HD/HNDTW
Ngày ban hành 23/03/2020
Ngày hiệu lực 23/03/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Hội nông dân cấp tỉnh, cấp huyện theo Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Thảo Xuân Sùng
Tài liệu đính kèm hd_168_ngay_23032020_cua_hoi_nong_dan_vn_ve_chuc_nang_-_to_chuc_bo_may_bien_che_cua_hoi_nong_dan_cap_20200331113925115110.pdf