image banner
Quyết định của Bộ Y Tế v/v ban hành Quy định tiêu chuẩn phân loại sức khỏe cán bộ và mẫu phiếu khám sức khỏe cán bộ
Số ký hiệu văn bản 1266/QĐ-BYT
Ngày ban hành 21/03/2020
Ngày hiệu lực 21/03/2020
Trích yếu nội dung Quyết định của Bộ Y Tế v/v ban hành Quy định tiêu chuẩn phân loại sức khỏe cán bộ và mẫu phiếu khám sức khỏe cán bộ
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Nguyễn Trường Sơn
Tài liệu đính kèm qd_1266_ngay_21032020_ban_hanh_quy_dinh_tieu_chuan_phan_loai_suc_khoe_can_bo_va_mau_phieu_kham_suc_k_20200331114408311310.pdf