image banner
Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cư trong Đảng
Số ký hiệu văn bản 03-HD/TW
Ngày ban hành 20/03/2020
Ngày hiệu lực 20/03/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cư trong Đảng
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Trần Quốc Vượng
Tài liệu đính kèm hd_03_ngay_20032020_cua_bchtw_ve_1_so_van_de_cu_the_thuc_hien_quy_che_bau_cu_trong_dang_20200331091336843840.pdf