image banner
Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cư trong Đảng
Số ký hiệu văn bản 03-HD/TW
Ngày ban hành 20/03/2020
Ngày hiệu lực 20/03/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cư trong Đảng
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Trần Quốc Vượng
Tài liệu đính kèm hd_03_ngay_20032020_cua_bchtw_ve_1_so_van_de_cu_the_thuc_hien_quy_che_bau_cu_trong_dang_20200331091336843840.pdf