image banner
Công văn v/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
Số ký hiệu văn bản 81-CV/TW
Ngày ban hành 20/03/2020
Ngày hiệu lực 20/03/2020
Trích yếu nội dung Công văn v/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Nguyễn Văn Nên
Tài liệu đính kèm cv_81_ngay_20032020_cua_bchtw_ve_tang_cuong_su_lanh_dao-_chi_dao_thuc_hien_khai_thac_hai_san_0001_20200331092243932930.pdf