image banner
Thông báo kết luận của Bộ chính trị về công tác phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 172-TB/TW
Ngày ban hành 21/03/2020
Ngày hiệu lực 21/03/2020
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của Bộ chính trị về công tác phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Trần Quốc Vượng
Tài liệu đính kèm tb_172_ngay_21032020_cua_bchtw_ve_ket_luan_cua_bct_ve_cong_tac_phong_chong_dich_covid_19_0001_20200331091242913910.pdf