image banner
Phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn huyện Nam Trực ứng phó với dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 01/PA-UBND
Ngày ban hành 07/04/2020
Ngày hiệu lực 07/04/2020
Trích yếu nội dung Phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn huyện Nam Trực ứng phó với dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Phương án
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Hà
Tài liệu đính kèm 01pa-ubnd_20200407041416559550.pdf