image banner
Chỉ Thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Số ký hiệu văn bản 42-CT/TW
Ngày ban hành 24/03/2020
Ngày hiệu lực 24/03/2020
Trích yếu nội dung Chỉ Thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Trần Quốc Vượng
Tài liệu đính kèm ct_42_ngay_24032020_cua_bchtw_ve_tang_cuong_su_ld_cua_dang_doi_voi_cong_tac_phong_ngua-_ung_pho-_kha_20200408054400655650.pdf