image banner
Công văn của BTG Trung ương v/v hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp
Số ký hiệu văn bản 8355-CV/BTGTW
Ngày ban hành 01/04/2020
Ngày hiệu lực 01/04/2020
Trích yếu nội dung Công văn của BTG Trung ương v/v hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Lê Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm cv_8355_ngay_01042020_cua_ban_tuyen_giao_tw_ve_huong_dan_1_so_noi_dung_lien_quan_toi_nghi_le_va_tuye_20200407043724486480.pdf