image banner
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về công tác văn thư
Số ký hiệu văn bản Số/Ký hiệu
Ngày ban hành 05/03/2020
Ngày hiệu lực 05/03/2020
Trích yếu nội dung Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về công tác văn thư
Hình thức văn bản Nghị Định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 30.signed.pdf