image banner
Thông tri về lãnh đạo Đại hội Người Cao tuổi cơ sở nhiệm ký 2021-2026 và Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh và các huyện, thành phố
Số ký hiệu văn bản 15-TT/TU
Ngày ban hành 15/05/2020
Ngày hiệu lực 15/05/2020
Trích yếu nội dung Thông tri về lãnh đạo Đại hội Người Cao tuổi cơ sở nhiệm ký 2021-2026 và Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh và các huyện, thành phố
Hình thức văn bản Thông Tri
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Văn Chung
Tài liệu đính kèm tt_15_ngay_15052020_cua_tu_ve_lanh_dao_dai_hoi_nguoi_cao_tuoi_0001_20200527025630761760.pdf