image banner
V/v tổ chức rà soát, điều tra, thu thập thông tin cung, cầu lao động năm 2020
Số ký hiệu văn bản 01/PA-SLĐTBXH
Ngày ban hành 09/06/2020
Ngày hiệu lực 09/06/2020
Trích yếu nội dung V/v tổ chức rà soát, điều tra, thu thập thông tin cung, cầu lao động năm 2020
Hình thức văn bản Phương án
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phạm Đức Chính
Tài liệu đính kèm 01pa_dieu_tra_cung_cau_lao_dong_nam_2020.pdf