image banner
Báo cáo của HĐND huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 16, HĐND huyện
Số ký hiệu văn bản 03/BC-TTHĐND
Ngày ban hành 06/07/2020
Ngày hiệu lực 06/07/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo của HĐND huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 16, HĐND huyện
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm scan0819.pdf