image banner
Nghị quyết Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 33/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/07/2020
Ngày hiệu lực 10/07/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Văn Chung
Tài liệu đính kèm 33_nq_chuong_trinh_giam_sat_2021_2020.pdf