image banner
Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp một số đoạn đê xung yếu trên tuyến đê sông tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 32/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/07/2020
Ngày hiệu lực 10/07/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp một số đoạn đê xung yếu trên tuyến đê sông tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Văn Chung
Tài liệu đính kèm 32_nq_nang_cap_doan_de_xung_yeu_2020.pdf