image banner
Nghị quyết Về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
Số ký hiệu văn bản 28/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/07/2020
Ngày hiệu lực 10/07/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Văn Chung
Tài liệu đính kèm 28dt_nq_ve_kh_von_ntm_nam_2020.pdf
phu_bieu_28_kem_theo_nq_xd_ntm_2020.pdf