image banner
V/v đề nghị chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất
Số ký hiệu văn bản 1831/TTr-BHXH
Ngày ban hành 14/08/2020
Ngày hiệu lực 14/08/2020
Trích yếu nội dung V/v đề nghị chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất
Hình thức văn bản Tờ trình
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Văn Dũng
Tài liệu đính kèm 1831.pdf