image banner
BÁO CÁO Kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Hồng, huyện Nam Trực
Số ký hiệu văn bản 1199/BC-SKH&ĐT
Ngày ban hành 24/08/2020
Ngày hiệu lực 24/08/2020
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Hồng, huyện Nam Trực
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Anh Dũng
Tài liệu đính kèm 1199_bao_cao_td_bcdxct_khu_dan_cu_tap_trung_nam_hong.pdf
1096_tgyk-1199_sxd_202008240237031654_signed20200824025518.pdf
2513_tgyk-1199_stnmt_20200824023703608613_signed20200824025512.pdf
671_tgyk-1199_sct_20200824023703796791_signed20200824025458.pdf
992_tgyk-1199_stcpdf_20200824023703503512_signed20200824025504.pdf