image banner
Hướng dẫn vv thực hiện thu gom vận chuyển xử lý chất thải y tế trong phòng chống dịch COVID 19 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 2592/HD-STNMT
Ngày ban hành 28/08/2020
Ngày hiệu lực 28/08/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn vv thực hiện thu gom vận chuyển xử lý chất thải y tế trong phòng chống dịch COVID 19 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phạm Văn Sơn
Tài liệu đính kèm 2592_huong_dan_ql_chat_thai_y_te_covid_sua_20200827035556680680_signed20200828013836.pdf