image banner
Hướng dẫn việc thực hiện việc thu, chi học phí và các khoản dịch vụ, phục vụ giáo dục nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh quản lý năm học 2020-2021
Số ký hiệu văn bản 1243/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 28/08/2020
Ngày hiệu lực 28/08/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn việc thực hiện việc thu, chi học phí và các khoản dịch vụ, phục vụ giáo dục nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh quản lý năm học 2020-2021
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Uy
Tài liệu đính kèm 1243_huong_dan_hoc_phi_nam_hoc_2020-2021_20200828025107201200_signed20200828042220.pdf