image banner
NGHỊ QUYẾT Về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án xử lý khẩn cấp đê, kè Quy Phú tương ứng K177+900 đến K180+050 đê hữu Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 42/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31/08/2020
Ngày hiệu lực 31/08/2020
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT Về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án xử lý khẩn cấp đê, kè Quy Phú tương ứng K177+900 đến K180+050 đê hữu Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Văn Chung
Tài liệu đính kèm 42_NQ_De_ke_Quy_Phu_20200831111622653650_signed20200831031616.pdf