image banner
Hướng dẫn liên ngành V/v phòng chống dịch COVID-19 đầu năm học 2020-2021
Số ký hiệu văn bản 1254/HDLN-GDĐT-YT.
Ngày ban hành 31/08/2020
Ngày hiệu lực 31/08/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn liên ngành V/v phòng chống dịch COVID-19 đầu năm học 2020-2021
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thuận
Tài liệu đính kèm 1254_20200831051653703700.pdf