image banner
BC tổng kết phong trào Thi đua, công tác khen thưởng 05 năm (2015-2020); phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025
Số ký hiệu văn bản 203/BC-UBND
Ngày ban hành 31/08/2020
Ngày hiệu lực 31/08/2020
Trích yếu nội dung BC tổng kết phong trào Thi đua, công tác khen thưởng 05 năm (2015-2020); phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 203_bao_cao_tong_ket_tdyn_giai_doan_2015_-_2020.pdf