image banner
V/v lập danh sách, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thanh tra viên; xét chuyển ngạch từ Chuyên viên chính sang Thanh tra viên chính
Số ký hiệu văn bản 281/T.Tr-VP
Ngày ban hành 03/09/2020
Ngày hiệu lực 03/09/2020
Trích yếu nội dung V/v lập danh sách, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thanh tra viên; xét chuyển ngạch từ Chuyên viên chính sang Thanh tra viên chính
Hình thức văn bản Tờ trình
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Vũ Minh Lượng
Tài liệu đính kèm 281_signed_202009031010265840698.pdf