image banner
Báo cáo Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Báo cáo kinh tế kỹ thuật Xây dựng cầu và đường nối khu dân cư tập trung thôn Nội với đường trục xã Nam Thanh, huyện Nam Trực
Số ký hiệu văn bản 1258/BC-SKH&ĐT
Ngày ban hành 04/09/2020
Ngày hiệu lực 04/09/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Báo cáo kinh tế kỹ thuật Xây dựng cầu và đường nối khu dân cư tập trung thôn Nội với đường trục xã Nam Thanh, huyện Nam Trực
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Anh Dũng
Tài liệu đính kèm 1258_td_bcdxctdtthon_noi_xa_nam_thanh_20200904023935293290_signed20200904025407.pdf