image banner
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020
Số ký hiệu văn bản 209/BC-UBND
Ngày ban hành 08/09/2020
Ngày hiệu lực 08/09/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Ngô Gia Tự
Tài liệu đính kèm 209_bc_ktxh_8_thang_2020.pdf