image banner
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021
Số ký hiệu văn bản 1361/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành 15/09/2020
Ngày hiệu lực 15/09/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Bùi Văn Khiết
Tài liệu đính kèm 1361_huong_dan_nhiem_vu_nam_hoc_gdtrh_2020-2021_nam_dinh_-_ban_1592020_-1-_20200916055929600600_signed20200917092530.pdf
huong_dan_giang_day_mon_hoc_va_cac_hoat_dong_giao_duc_2020-2021_20200916055954528520-1-.rar