image banner
Về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
Số ký hiệu văn bản 8/CT-UBND
Ngày ban hành 21/09/2020
Ngày hiệu lực 21/09/2020
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 8_chi_thi_ubnd_tinh_ve_tang_cuong_quan_ly-_tai_su_dung-_tai_che-_xu_ly_va_giam_thieu_rac_thai_nhua.pdf