image banner
HƯỚNG DẪN TẠM THỜI giám sát người nhập cảnh lưu trú tại tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 1430/HD - SYT
Ngày ban hành 23/09/2020
Ngày hiệu lực 23/09/2020
Trích yếu nội dung HƯỚNG DẪN TẠM THỜI giám sát người nhập cảnh lưu trú tại tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khương Thành Vinh
Tài liệu đính kèm 1430_cv_ban_hanh_huong_dan_giam_sat_tam_thoi_cho_nguoi_nhap_canh_20200923102549686680_signed20200923034124.pdf