image banner
Báo cáo công tác đảm bảo TTATGT 9 tháng đầu năm 2020
Số ký hiệu văn bản 66/BC-BATGT
Ngày ban hành 23/09/2020
Ngày hiệu lực 23/09/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác đảm bảo TTATGT 9 tháng đầu năm 2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Văn Công
Tài liệu đính kèm 66_bc_9_thang_2020_gui_ubatgtqg_20200923114153417410_signed20200923013540.pdf
1_phu_luc_66_so_1_20200923114153366372.docx
2_pl_66_tngt_20200923114153654651.doc