image banner
TỜ TRÌNH V/v đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo cho các tập thể, cá nhân thuộc huyện Nam Trực năm học 2019-2020
Số ký hiệu văn bản 1867/TTr-SNV
Ngày ban hành 24/09/2020
Ngày hiệu lực 24/09/2020
Trích yếu nội dung TỜ TRÌNH V/v đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo cho các tập thể, cá nhân thuộc huyện Nam Trực năm học 2019-2020
Hình thức văn bản Tờ trình
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Đinh Ngọc Hải
Tài liệu đính kèm 1867_ttr_khen_gddt_huyen_nam_truc_20200924105114537530_signed20200924023720.pdf