image banner
Quy chế Phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện trong công tác, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về phòng, chống tham nhũng
Số ký hiệu văn bản 01/QC-UBND-UBMTTQ
Ngày ban hành 20/10/2020
Ngày hiệu lực 20/10/2020
Trích yếu nội dung Quy chế Phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện trong công tác, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về phòng, chống tham nhũng
Hình thức văn bản Quy chế
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Văn Dũng
Tài liệu đính kèm scan1346.pdf