image banner
Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Số ký hiệu văn bản 01-QC/HU
Ngày ban hành 16/10/2020
Ngày hiệu lực 16/10/2020
Trích yếu nội dung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Hình thức văn bản Quy chế
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm qc_01_ngay_01_ngay_16102020_quy_che_lam_viec_cua_bch-_btv-_tthu_khoa_xxvi-_nhiem_ky_2020_-_2025_0001_20201021022913912910.pdf