image banner
Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về quản lý và phát triển hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng năm 2030
Số ký hiệu văn bản 01-NQ/HU
Ngày ban hành 26/10/2020
Ngày hiệu lực 26/10/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về quản lý và phát triển hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng năm 2030
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm nq_01_ngay_26102020_ve_quan_ly_va_phat_trien_he_thong_giao_thong_duong_bo_tren_dia_ban_huyen_den_nam_20201103031252930930.pdf