image banner
Hướng dẫn của UBND tỉnh về việc thực hiện rà soát, điều tra phân loại hộ gia đình theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu văn bản 08/HD-SLĐTBXH
Ngày ban hành 30/10/2020
Ngày hiệu lực 30/10/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn của UBND tỉnh về việc thực hiện rà soát, điều tra phân loại hộ gia đình theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phạm Đức Chính
Tài liệu đính kèm 02112020084746am-signed-signed-2020-10-30-hd_so_08-ra_soat_dieu_tra_phan_loai_ho_gia_dinh_nam_2020_chinh-ban_phat_hanh.pdf