image banner
Quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 72-QĐ/HU
Ngày ban hành 01/12/2020
Ngày hiệu lực 01/12/2020
Trích yếu nội dung Quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Quy định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm qd_72_ngay_01122020_vv_dao_tao-_boi_duong_cac_bo_ccvc_tren_dia_ban_huyen_0001_202012020950132020.pdf