image banner
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Số ký hiệu văn bản 75-QĐ/HU
Ngày ban hành 01/12/2020
Ngày hiệu lực 01/12/2020
Trích yếu nội dung Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Hình thức văn bản Quy định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm qd_75_ngay_01122020_vv_chuc_nang-_nhiem_vu-_to_chuc_bo_may_ban_tuyen_giao_hu_0001_20201202095056696690.pdf