image banner
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện
Số ký hiệu văn bản 76-QĐ/HU
Ngày ban hành 01/12/2020
Ngày hiệu lực 01/12/2020
Trích yếu nội dung Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện
Hình thức văn bản Quy định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm qd_76_ngay_01122020_vv_chuc_nang-_nhiem_vu-_to_chuc_bo_may_van_phong_hu-hdnd-ubnd_huyen_0001_20201202095149202200.pdf