image banner
Giấy mời Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao đối với 8 xã; triển khai việc phân loại rác thải tại nguồn
Số ký hiệu văn bản 241/GM-UBND
Ngày ban hành 11/12/2020
Ngày hiệu lực 11/12/2020
Trích yếu nội dung Giấy mời Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao đối với 8 xã; triển khai việc phân loại rác thải tại nguồn
Hình thức văn bản Giấy mời
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm chuan241_gm_trien_khai_ntm_nang_cao_voi_8_xa_20201210041728431430_-1-_20201211093329706700_signed20201211094341.pdf