image banner
Nghị quyết v/v gia hạn tiếp tục triển khai các dự án đầu tư XDCB năm 2021 và các năm tiếp theo; đưa ra khỏi kế hoạch đầu tư công một số dự án không có khả năng thực hiện; phê duyệt một số công trình, dự án dự kiến đầu tư XDCB năm 2021 và các năm tiếp theo trên địa bàn huyện Nam Trực
Số ký hiệu văn bản 62/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/12/2020
Ngày hiệu lực 17/12/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết v/v gia hạn tiếp tục triển khai các dự án đầu tư XDCB năm 2021 và các năm tiếp theo; đưa ra khỏi kế hoạch đầu tư công một số dự án không có khả năng thực hiện; phê duyệt một số công trình, dự án dự kiến đầu tư XDCB năm 2021 và các năm tiếp theo trên địa bàn huyện Nam Trực
Hình thức văn bản Nghị Định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm 62_scan1574_0017-0018.pdf