image banner
Nghị Quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Số ký hiệu văn bản 03-NQ/HU
Ngày ban hành 14/12/2020
Ngày hiệu lực 14/12/2020
Trích yếu nội dung Nghị Quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm nq_03_ngay_14122020_cua_bch_dang_bo_huyen_ve_nhiem_vu_phat_trien_kinh_te_xa_hoi_nam_2021_0001_20201224022524719710.pdf