image banner
Nghị định của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
Số ký hiệu văn bản 151/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/12/2020
Ngày hiệu lực 30/12/2020
Trích yếu nội dung Nghị định của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
Hình thức văn bản Nghị Định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 151.signed.pdf